Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 73 78 77 79
Nettoomsättning (tkr) 307 287 290 845 333 278 322 209
Rörelseresultat (tkr) 72 021 268 243 92 537 91 069
Årets resultat (tkr) 55 095 249 571 70 296 77 058
Summa eget kapital (tkr) 878 158 837 926 576 675 515 854
Rörelsemarginal % 23.4 92.2 27.8 28.3
Avk. eget kapital % 6.4 35.3 12.9 16
Soliditet % 59.5 60.9 47.8 46.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 209 3 729 4 328 4 079
Resultat/anställd (tkr) 987 3 439 1 202 1 153
Lön/anställd (tkr) 852 743 804 757