Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 73 78 74 20
Nettoomsättning (tkr) 104 547 108 183 115 569 39 323
Rörelseresultat (tkr) 16 232 271 575 10 783 11 920
Årets resultat (tkr) 20 357 275 116 12 114 11 497
Summa eget kapital (tkr) 509 730 505 877 218 635 216 217
Rörelsemarginal % 15.5 251 9.3 30.3
Avk. eget kapital % 3.7 75 5 5.5
Soliditet % 82.9 79.3 44.8 48.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 432 1 387 1 562 1 966
Resultat/anställd (tkr) 222 3 482 146 596
Lön/anställd (tkr) 852 743 798 783