Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 859 2 115 1 512 1 616
Rörelseresultat (tkr) 287 23 -170 -232
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 431 1 135 1 194 1 262
Rörelsemarginal % 10 1.1 -11.2 -14.4
Avk. eget kapital % 16.4 3.3 -12.4 -19.1
Soliditet % 7.3 6.8 6.8 6.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -