Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 117 1 197 1 381 1 279
Rörelseresultat (tkr) 733 797 2 946 785
Årets resultat (tkr) 116 420 21 21
Summa eget kapital (tkr) 2 779 2 635 2 084 2 063
Rörelsemarginal % 65.6 66.6 213.3 61.4
Avk. eget kapital % 21.9 23.4 137.4 34.2
Soliditet % 36 34 28.5 32.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -