Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva tillverkning och handel med kökssnickerier, byggnadsmaterial, limträ, hyvlade produkter och andra produkter inom träindustrin bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därjämte vara samordnande organ för verksamheter som bedrives av bolagets dotterbolag och eller av andra företag vilka står i koncern eller annan intresse- gemenskap med bolaget. Till förmån för företag, vilka står i koncern eller annan intressegemenskap med bolaget, må detta ingå borgensförbindelser och företaga andra rättshandlingar, även om dessa eljest skulle falla utom ramen för den nyss angivna verksamheten.