Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 44 126 4 -23
Årets resultat (tkr) 40 55 2 -18
Summa eget kapital (tkr) 17 595 17 555 17 499 17 498
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0.2 0.6 0 -0.1
Soliditet % 100 99.7 99.4 99.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -