Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast- och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.