Styrelse

Namn Befattning
Anders Grimsø Moe (f. 1977) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Lydia Pedersen (f. 1964) Styrelseledamot
Frederik Georges Seynave Lindvik (f. 1984) Styrelsesuppleant
Sten Tomas Gejrot (f. 1962) Delgivningsbar person
Anders Olof Linusson (f. 1974) Huvudansvarig revisor