Koncern

KoncernInfo 2008-12
Antal anställda 0
Nettoomsättning (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) -
Summa eget kapital (tkr) 0
Rörelsemarginal % 0
Avk. eget kapital % 0
Soliditet % 0
Omsättning/anställd (tkr) -
Resultat/anställd (tkr) -
Lön/anställd (tkr) -