Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 887 4 656 4 852 5 220
Rörelseresultat (tkr) -2 036 3 608 3 907 4 222
Årets resultat (tkr) -3 175 3 1 2
Summa eget kapital (tkr) 671 3 299 2 888 2 687
Rörelsemarginal % -70.5 77.5 80.5 80.9
Avk. eget kapital % -132.4 109.7 137.2 159.1
Soliditet % 6.9 26.9 27.9 28.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -