Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 926 2 887 4 656 4 852
Rörelseresultat (tkr) 732 -2 036 3 608 3 907
Årets resultat (tkr) 713 -3 175 3 1
Summa eget kapital (tkr) 1 037 671 3 299 2 888
Rörelsemarginal % 38 -70.5 77.5 80.5
Avk. eget kapital % 42.9 -132.4 109.7 137.2
Soliditet % 10.4 6.9 26.9 27.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -