Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 785 605 810 741
Nettoomsättning (tkr) 2 291 034 1 870 221 2 508 762 2 454 204
Rörelseresultat (tkr) 123 834 177 727 506 069 334 218
Årets resultat (tkr) 115 017 333 317 309 808 208 036
Summa eget kapital (tkr) 4 563 752 4 469 749 4 166 877 3 868 854
Rörelsemarginal % 5.4 9.5 20.2 13.6
Avk. eget kapital % 2.6 4.5 10 5.5
Soliditet % 84.1 84.9 63.3 59.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 919 3 091 3 097 3 312
Resultat/anställd (tkr) 158 294 625 451
Lön/anställd (tkr) 678 763 717 707