Koncern

KoncernInfo 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 605 810 741 730
Nettoomsättning (tkr) 1 870 221 2 508 762 2 454 204 2 409 931
Rörelseresultat (tkr) 177 727 506 069 334 218 562 933
Årets resultat (tkr) 333 317 309 808 208 036 323 562
Summa eget kapital (tkr) 4 486 199 4 182 880 3 894 018 3 698 245
Rörelsemarginal % 9.5 20.2 13.6 23.4
Avk. eget kapital % 4.5 10 5.5 9.3
Soliditet % 85.2 63.5 59.7 56
Omsättning/anställd (tkr) 3 091 3 097 3 312 3 301
Resultat/anställd (tkr) 294 625 451 771
Lön/anställd (tkr) 763 717 707 651