Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 10 10 12
Nettoomsättning (tkr) 123 024 176 159 219 534 216 645
Rörelseresultat (tkr) 19 066 141 987 176 131 161 425
Årets resultat (tkr) -9 486 9 183 -9 532 25 672
Summa eget kapital (tkr) 694 152 804 672 839 000 890 254
Rörelsemarginal % 15.5 80.6 80.2 74.5
Avk. eget kapital % 4.8 22.7 18.6 22.3
Soliditet % 20.3 26.3 18.7 18.8
Omsättning/anställd (tkr) 12 302 17 616 21 953 18 054
Resultat/anställd (tkr) 1 907 14 199 17 613 13 452
Lön/anställd (tkr) 1 851 1 475 1 856 1 612