Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 10 10 12 9
Nettoomsättning (tkr) 176 159 219 534 216 645 215 969
Rörelseresultat (tkr) 141 987 176 131 161 425 -1 143
Årets resultat (tkr) 9 183 -9 532 25 672 25 118
Summa eget kapital (tkr) 804 672 839 000 890 254 874 636
Rörelsemarginal % 80.6 80.2 74.5 -0.5
Avk. eget kapital % 22.7 18.6 22.3 -17.6
Soliditet % 26.3 18.7 18.8 18.3
Omsättning/anställd (tkr) 17 616 21 953 18 054 23 997
Resultat/anställd (tkr) 14 199 17 613 13 452 -127
Lön/anställd (tkr) 1 475 1 856 1 612 1 589