Företagets verksamhet

Bolaget skall för samfundet Frälsningsarmén och till befrämjande av dess andliga och filantropiska verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom, driva hotellrörelse, förlagsverksamhet och för samfun- det lämpad handelsrörelse, av sin vinst anslå medel till Frälsnings- arméns verksamhet, i övrigt till Frälsningsarméns nytta förvalta medel som för detta ändamål anförtros åt bolaget.