Koncern

KoncernInfo 2001-12
Antal anställda 14
Nettoomsättning (tkr) 51 600
Rörelseresultat (tkr) 18 466
Årets resultat (tkr) 8 923
Summa eget kapital (tkr) 92 788
Rörelsemarginal % 35.8
Avk. eget kapital % 0
Soliditet % 35.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 686
Resultat/anställd (tkr) 1 319
Lön/anställd (tkr) 283