Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 5 5 5 4
Nettoomsättning (tkr) 70 008 84 616 81 511 82 132
Rörelseresultat (tkr) 25 985 41 647 41 243 42 414
Årets resultat (tkr) 12 927 28 292 26 262 27 251
Summa eget kapital (tkr) 278 396 276 369 244 085 228 492
Rörelsemarginal % 37.1 49.2 50.6 51.6
Avk. eget kapital % 6.1 12.4 12.9 13.6
Soliditet % 53.3 52.5 59.9 52.4
Omsättning/anställd (tkr) 14 002 16 923 16 302 20 533
Resultat/anställd (tkr) 5 197 8 329 8 249 10 604
Lön/anställd (tkr) 648 760 731 836