Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 75 887 70 008 84 616 81 511
Rörelseresultat (tkr) 29 273 25 985 41 647 41 243
Årets resultat (tkr) 17 528 12 927 28 292 26 262
Summa eget kapital (tkr) 297 287 278 396 276 369 244 085
Rörelsemarginal % 38.6 37.1 49.2 50.6
Avk. eget kapital % 6.6 6.1 12.4 12.9
Soliditet % 42 53.3 52.5 59.9
Omsättning/anställd (tkr) 15 177 14 002 16 923 16 302
Resultat/anställd (tkr) 5 855 5 197 8 329 8 249
Lön/anställd (tkr) 714 648 760 731