Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 94 94 104 114
Nettoomsättning (tkr) 243 044 213 325 198 084 190 211
Rörelseresultat (tkr) 4 831 -5 652 -14 874 -18 809
Årets resultat (tkr) 2 794 -7 699 -14 573 -14 756
Summa eget kapital (tkr) 17 413 14 619 22 318 36 891
Rörelsemarginal % 2 -2.6 -7.5 -9.9
Avk. eget kapital % 17.4 -41.7 -49.2 -62.1
Soliditet % 9.9 8.6 13.1 21.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 586 2 269 1 905 1 669
Resultat/anställd (tkr) 51 -60 -143 -165
Lön/anställd (tkr) 534 507 492 480