Analys

Omsättning

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. 21803 företag i länet.

Rörelsemarginal

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%.

Antal anställda

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året 94 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.06.

Soliditet

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 6%.

Värderating

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.