Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 302 301 308 401
Nettoomsättning (tkr) 4 998 087 3 113 714 3 529 545 3 297 103
Rörelseresultat (tkr) 1 410 246 119 749 97 772 -128 144
Årets resultat (tkr) 1 083 487 49 770 11 606 -182 115
Summa eget kapital (tkr) 3 835 908 2 587 525 2 654 114 2 541 878
Rörelsemarginal % 28.2 3.8 2.8 -3.9
Avk. eget kapital % 33.7 1.9 0.4 -7.1
Soliditet % 54.9 47.8 43 39.9
Omsättning/anställd (tkr) 16 550 10 345 11 460 8 222
Resultat/anställd (tkr) 4 670 398 317 -320
Lön/anställd (tkr) 875 831 945 855