Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 302 301 308 401
Nettoomsättning (tkr) 5 080 492 3 155 822 3 564 581 3 350 635
Rörelseresultat (tkr) 1 433 496 121 368 98 742 -130 224
Årets resultat (tkr) 1 101 351 50 443 11 721 -185 071
Summa eget kapital (tkr) 3 899 152 2 622 517 2 680 460 2 583 148
Rörelsemarginal % 28.2 3.8 2.8 -3.9
Avk. eget kapital % 36.8 2.1 0.5 -7.7
Soliditet % 54.9 47.8 43 39.9
Omsättning/anställd (tkr) 16 823 10 484 11 573 8 356
Resultat/anställd (tkr) 5 178 440 350 -354
Lön/anställd (tkr) 971 919 1 041 947