Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 9 10 58
Nettoomsättning (tkr) 4 741 563 2 869 920 3 248 652 293 904
Rörelseresultat (tkr) 1 579 684 60 738 -19 170 0
Årets resultat (tkr) 933 075 1 656 1 713 0
Summa eget kapital (tkr) 2 859 696 1 813 587 1 779 359 165 664
Rörelsemarginal % 33.3 2.1 -0.6 0
Avk. eget kapital % 54.1 0 -10.2 -1.4
Soliditet % 54.9 47.8 38.1 36.3
Omsättning/anställd (tkr) 474 156 318 880 324 865 5 067
Resultat/anställd (tkr) 157 968 6 749 -1 917 0
Lön/anställd (tkr) 2 289 2 831 2 767 88