Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 9 10 58
Nettoomsättning (tkr) 4 819 738 2 908 731 3 280 899 293 904
Rörelseresultat (tkr) 1 605 728 61 559 -19 360 0
Årets resultat (tkr) 948 458 1 678 1 730 0
Summa eget kapital (tkr) 2 906 844 1 838 113 1 797 021 165 664
Rörelsemarginal % 33.3 2.1 -0.6 0
Avk. eget kapital % 59.1 0 -11.1 -1.4
Soliditet % 54.9 47.8 38.1 36.3
Omsättning/anställd (tkr) 481 974 323 192 328 090 5 067
Resultat/anställd (tkr) 175 170 7 462 -2 112 0
Lön/anställd (tkr) 2 538 3 130 3 049 88