Analys

Omsättning

Atlantic Container Line Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. 106729 företag i länet.

Rörelsemarginal

Atlantic Container Line Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 33.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%.

Antal anställda

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.12.

Soliditet

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 38.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 12%.

Värderating

Atlantic Container Line Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.