Koncern

KoncernInfo 2021-04 2020-04 2019-04 2017-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - - -
Summa eget kapital (tkr) 0 0 0 0
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 0 0 0 0
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -