Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 569 1 707 1 726 1 707
Nettoomsättning (tkr) 35 158 000 40 432 000 41 816 000 38 410 000
Rörelseresultat (tkr) 1 538 000 936 000 683 000 954 000
Årets resultat (tkr) 1 447 000 1 063 000 1 044 000 554 000
Summa eget kapital (tkr) 5 864 888 5 867 698 6 186 612 6 439 656
Rörelsemarginal % 4.4 2.3 1.6 2.5
Avk. eget kapital % 19.7 11.3 8.7 12.6
Soliditet % 60.2 62.6 59.1 58.5
Omsättning/anställd (tkr) 22 408 23 686 24 227 22 501
Resultat/anställd (tkr) 980 548 396 559
Lön/anställd (tkr) 611 605 594 579