Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 300 1 230 866 883
Rörelseresultat (tkr) 133 -439 -49 -3
Årets resultat (tkr) -75 -633 -181 -106
Summa eget kapital (tkr) 1 609 1 684 2 317 2 498
Rörelsemarginal % 10.2 -35.7 -5.7 -0.3
Avk. eget kapital % -4.6 -31.6 -7.5 -4.1
Soliditet % 16.7 17.3 22.6 42.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -