Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 105 98 104 97
Nettoomsättning (tkr) 151 593 148 565 142 914 131 479
Rörelseresultat (tkr) 25 621 50 035 181 135 55 089
Årets resultat (tkr) 145 567 143 638 273 920 146 334
Summa eget kapital (tkr) 2 425 324 2 279 476 2 136 286 2 361 765
Rörelsemarginal % 16.9 33.7 126.7 41.9
Avk. eget kapital % 0.7 1.9 7.7 3.2
Soliditet % 66.1 66.8 67.9 67.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 444 1 516 1 374 1 355
Resultat/anställd (tkr) 244 511 1 742 568
Lön/anställd (tkr) 1 387 1 418 1 317 1 184