Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 98 104 97 93
Nettoomsättning (tkr) 148 565 142 914 131 479 131 609
Rörelseresultat (tkr) 50 035 181 135 55 089 24 813
Årets resultat (tkr) 143 638 273 920 146 334 109 980
Summa eget kapital (tkr) 2 279 476 2 136 286 2 361 765 2 715 763
Rörelsemarginal % 33.7 126.7 41.9 18.9
Avk. eget kapital % 1.9 7.7 3.2 1.1
Soliditet % 66.8 67.9 67.3 80.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 516 1 374 1 355 1 415
Resultat/anställd (tkr) 511 1 742 568 267
Lön/anställd (tkr) 1 418 1 317 1 184 1 234