Analys

Omsättning

HeidelbergCement Sweden AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. 250490 företag i länet.

Rörelsemarginal

HeidelbergCement Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 33.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%.

Antal anställda

HeidelbergCement Sweden AB har under det senaste året 104 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.04.

Soliditet

HeidelbergCement Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 67.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 4%.

Värderating

HeidelbergCement Sweden AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.