Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet