Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 21 11 10 11
Nettoomsättning (tkr) 36 020 21 283 20 078 23 607
Rörelseresultat (tkr) -4 644 2 341 1 596 3 116
Årets resultat (tkr) -1 297 2 095 1 059 2 356
Summa eget kapital (tkr) 6 101 9 701 7 804 6 904
Rörelsemarginal % -12.9 11 7.9 13.2
Avk. eget kapital % -45.5 21.7 12.2 38.5
Soliditet % 21 60.5 49.3 49.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 715 1 935 2 008 2 146
Resultat/anställd (tkr) -221 213 160 283
Lön/anställd (tkr) 1 435 887 915 985