Styrelse

Namn Befattning
Paul Anders Hansson (f. 1969) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Jukka Pekka Revell (f. 1962) Styrelseledamot, Ordförande
Dan Olov Netzell (f. 1964) Styrelseledamot
Mats Ola Thunell (f. 1972) Extern firmatecknare
Petter Fredrik Engdahl (f. 1986) Huvudansvarig revisor