Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 34 36 34 33
Nettoomsättning (tkr) 365 852 392 365 444 438 384 960
Rörelseresultat (tkr) 453 897 102 206 435 745 478 543
Årets resultat (tkr) 445 491 98 341 422 530 470 919
Summa eget kapital (tkr) 1 133 121 1 187 733 1 089 392 666 862
Rörelsemarginal % 124.1 26 98 124.3
Avk. eget kapital % 39.2 8.5 49 109.7
Soliditet % 74.1 74.6 68.7 46.4
Omsättning/anställd (tkr) 10 760 10 899 13 072 11 665
Resultat/anställd (tkr) 13 350 2 839 12 816 14 501
Lön/anställd (tkr) 2 264 1 740 1 986 2 339