Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 13 873 12 374 12 708 13 206
Nettoomsättning (tkr) 47 059 000 41 943 000 42 277 000 41 085 000
Rörelseresultat (tkr) 5 746 000 3 669 000 3 690 000 2 070 000
Årets resultat (tkr) 4 437 000 2 495 000 2 528 000 1 213 000
Summa eget kapital (tkr) 21 633 000 17 059 000 17 281 000 16 007 000
Rörelsemarginal % 12.2 8.7 8.7 5
Avk. eget kapital % 22.9 14.5 15.2 7.7
Soliditet % 42.5 39.2 41.2 41.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 392 3 390 3 327 3 111
Resultat/anställd (tkr) 414 297 290 157
Lön/anställd (tkr) 588 583 562 534