Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 269 1 650 2 165 1 999
Nettoomsättning (tkr) 21 335 000 18 341 000 17 838 000 17 185 000
Rörelseresultat (tkr) 5 785 000 2 868 000 9 677 000 1 103 000
Årets resultat (tkr) 3 697 000 2 643 000 8 530 000 55 000
Summa eget kapital (tkr) 34 330 350 31 841 436 30 431 436 23 166 436
Rörelsemarginal % 27.1 15.6 54.2 6.4
Avk. eget kapital % 13.4 10.1 31.4 -1.2
Soliditet % 60.8 60.6 63.1 52.4
Omsättning/anställd (tkr) 9 403 11 116 8 239 8 597
Resultat/anställd (tkr) 2 550 1 738 4 470 552
Lön/anställd (tkr) 1 057 1 187 879 937