Analys

Omsättning

Husqvarna AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. 19598 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husqvarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Husqvarna AB har under det senaste året 1650 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.08.

Soliditet

Husqvarna AB har under det senaste året en soliditet på 63.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 8%.

Värderating

Husqvarna AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.