Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med is förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.