Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 336 336 328 336
Nettoomsättning (tkr) 1 553 564 1 386 603 1 557 896 1 518 401
Rörelseresultat (tkr) 76 553 143 664 43 299 -10 953
Årets resultat (tkr) -638 1 798 15 027 -13 104
Summa eget kapital (tkr) 296 918 237 809 213 166 220 127
Rörelsemarginal % 4.9 10.4 2.8 -0.7
Avk. eget kapital % 27.2 55.3 16.4 -5.9
Soliditet % 35.1 37.2 32.1 33.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 624 4 127 4 750 4 519
Resultat/anställd (tkr) 228 428 132 -33
Lön/anställd (tkr) 756 726 710 675