Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 336 328 336 335
Nettoomsättning (tkr) 1 386 603 1 557 896 1 518 401 1 379 136
Rörelseresultat (tkr) 143 664 43 299 -10 953 52 857
Årets resultat (tkr) 1 798 15 027 -13 104 19 038
Summa eget kapital (tkr) 237 809 213 166 220 127 211 500
Rörelsemarginal % 10.4 2.8 -0.7 3.8
Avk. eget kapital % 55.3 16.4 -5.9 23.9
Soliditet % 37.2 32.1 33.5 36.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 127 4 750 4 519 4 117
Resultat/anställd (tkr) 428 132 -33 158
Lön/anställd (tkr) 726 710 675 638