Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 14 809 16 181 15 000 13 391
Rörelseresultat (tkr) 6 565 7 020 9 861 4 873
Årets resultat (tkr) 4 287 2 418 4 616 757
Summa eget kapital (tkr) 30 770 26 091 23 240 26 003
Rörelsemarginal % 44.3 43.4 65.7 36.4
Avk. eget kapital % 16.5 22.4 29.4 13.9
Soliditet % 28.2 23.4 19.4 20.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -