Företagets verksamhet

Bolaget skall producera och försälja elektrisk kraft ävensom driva därmed förenlig verksamhet.