Styrelse

Namn Befattning
Bengt Allan Blomqvist (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Paul Anders Hansson (f. 1969) Styrelseledamot
Lars Eric Roger Magnusson (f. 1958) Styrelseledamot
Dan Olov Netzell (f. 1964) Styrelseledamot
Jukka Pekka Revell (f. 1962) Styrelsesuppleant, Verkställande direktör
Jan Anders Nyberg (f. 1961) Styrelsesuppleant
Nils Erik Jerry Johansson (f. 1973) Huvudansvarig revisor
Lars Daniel Wassberg (f. 1980) Huvudansvarig revisor