Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 29 986 19 629 23 000 26 288
Rörelseresultat (tkr) 1 127 565 111 -169
Årets resultat (tkr) -68 -61 -10 -130
Summa eget kapital (tkr) 29 881 29 949 30 010 30 021
Rörelsemarginal % 3.8 2.9 0.5 -0.6
Avk. eget kapital % -0.2 -0.2 0 -0.4
Soliditet % 9.1 11.4 11.8 12.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -