Analys

Omsättning

Stensjön Kraft AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 235069 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stensjön Kraft AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 15%.

Antal anställda

Stensjön Kraft AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.15.

Soliditet

Stensjön Kraft AB har under det senaste året en soliditet på 11.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%.

Värderating

Stensjön Kraft AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.