Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 30 051 32 463 34 756 38 650
Nettoomsättning (tkr) 143 865 000 160 344 000 172 846 000 171 730 000
Rörelseresultat (tkr) 8 293 000 12 633 000 7 428 000 5 647 000
Årets resultat (tkr) 6 887 000 9 897 000 6 054 000 4 594 000
Summa eget kapital (tkr) 45 683 000 38 620 000 32 924 000 29 250 000
Rörelsemarginal % 5.8 7.9 4.3 3.3
Avk. eget kapital % 16.3 27.7 19.5 16.3
Soliditet % 32.9 30.7 26.1 25.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 787 4 939 4 973 4 443
Resultat/anställd (tkr) 276 389 214 146
Lön/anställd (tkr) 886 845 783 696