Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 87 96 97 118
Nettoomsättning (tkr) 636 000 675 000 729 000 739 000
Rörelseresultat (tkr) 10 423 000 3 009 000 3 092 000 4 024 000
Årets resultat (tkr) 10 400 000 2 976 000 3 038 000 3 970 000
Summa eget kapital (tkr) 17 326 000 10 652 000 8 788 000 7 996 000
Rörelsemarginal % 1 638.8 445.8 424.1 544.5
Avk. eget kapital % 74.3 30.6 36.2 52.2
Soliditet % 97.2 87.3 73.4 67
Omsättning/anställd (tkr) 7 310 7 031 7 515 6 263
Resultat/anställd (tkr) 119 805 31 344 31 876 34 102
Lön/anställd (tkr) 2 795 7 747 3 054 3 609