Analys

Omsättning

Skanska AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. 235069 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skanska AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1,638.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Skanska AB har under det senaste året 96 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.08.

Soliditet

Skanska AB har under det senaste året en soliditet på 73.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 8%.

Värderating

Skanska AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.