Företagets verksamhet

Bolaget skall anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.