Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 20 17 15 14
Nettoomsättning (tkr) 5 309 4 013 4 129 3 191
Rörelseresultat (tkr) -13 773 -10 659 -7 313 -10 405
Årets resultat (tkr) -13 351 -10 369 -6 932 -10 311
Summa eget kapital (tkr) 12 918 12 968 10 337 8 509
Rörelsemarginal % -259.4 -265.6 -177.1 -326.1
Avk. eget kapital % -103.1 -89 -73.6 -109.5
Soliditet % 67.2 77.9 71.4 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 265 236 275 228
Resultat/anställd (tkr) -689 -627 -488 -743
Lön/anställd (tkr) 555 525 521 507