Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 802 1 883 5 928 4 223
Rörelseresultat (tkr) -2 747 -498 1 116 -1 413
Årets resultat (tkr) -981 -649 1 081 -1 425
Summa eget kapital (tkr) 7 819 8 800 9 449 8 367
Rörelsemarginal % -152.4 -26.4 18.8 -33.5
Avk. eget kapital % -11.8 -7.1 12.1 -30.9
Soliditet % 52.2 33.1 57.9 58.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -