Företagets verksamhet

Bolaget skall för all framtid äga och förvalta fastigheten Nr 1 i kvarteret Planeten inom Gustav Vasa Församling i Stockholm.