Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 442 1 430 1 433 1 430
Rörelseresultat (tkr) 62 341 63 406
Årets resultat (tkr) -13 244 -15 336
Summa eget kapital (tkr) 4 370 4 383 4 139 4 153
Rörelsemarginal % 4.3 23.8 4.4 28.4
Avk. eget kapital % -0.3 5.7 -0.4 8.4
Soliditet % 42.4 43.1 41.6 41.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -