Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.