Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 916 923 923 923
Rörelseresultat (tkr) 138 322 224 144
Årets resultat (tkr) 124 237 172 133
Summa eget kapital (tkr) 4 213 4 215 3 927 3 868
Rörelsemarginal % 15.1 34.9 24.3 15.6
Avk. eget kapital % 2.5 6.2 4.4 2.8
Soliditet % 88 87.9 86.6 86.3
Omsättning/anställd (tkr) 916 923 923 923
Resultat/anställd (tkr) 138 322 224 144
Lön/anställd (tkr) 174 153 171 166