Företagets verksamhet

Bolaget skall såsom socialt bostadsföretag bereda tillgång till lämpliga och sunda bostäder, företrädesvis i Stockholm, samt bedriva allmännyttig verksamhet